Suurenduse vaatamiseks kliki kaardil ja liiguta luupi.

Eesti teed - baasnavi

Regio haldab maailmas unikaalset Baltikumi teede ja navigatsiooniinfo andmebaasi.

Teede telgjooned  ja ristumiskohad on vormistatud nii, et nende andmetega on võimalik lahendada logistilisi ülesandeid, lisaks sisaldab andmebaas põhjalikku navigatsiooniinfot.
Teedeinfot uuendatakse pidevalt erinevatest allikatest saadud info põhjal – koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega.

Baasnavi nime kannab andmekomplekt, mis sisaldab kõige põhilisemat navigatsiooniinfot.

See on igakuiselt uuenev teede väljavõte, mida on võimalik kasutada lihtsamate logistikaülesannete lahendamiseks.

Andmed on Regio ftp serveris ning lepingulistel klientidel on tagatud nendele juurdepääs.

Regio baasnavi andmed ei sisalda infot kõikide liikluskorralduse reeglite kohta, seega ei sobi reaalajas navigeerimise aluseks. Selleks on Regiol pakkuda mahukama navigatsiooniinfoga Eesti teede andmestik nimega Eesti teed - ekspertnavi.

Vaata baasnavi andmete struktuuri.

Tehnilised andmed:
• Ulatus: Eesti
• Projektsioon: WGS84 (epsg:4326)
• Formaat: tab
• Kodeering: UTF-8

Lae alla näidisandmed.
Tutvu litsentsilepingu tingimustega.

Eesti teed - baasnavi