Suurenduse vaatamiseks kliki kaardil ja liiguta luupi.

Eesti teed - ekspertnavi

Regio haldab maailmas unikaalset Baltikumi teede ja navigatsiooniinfo andmebaasi.

Teede telgjooned  ja ristumiskohad on vormistatud nii, et nende andmetega on võimalik lahendada logistilisi ülesandeid, lisaks sisaldab andmebaas põhjalikku navigatsiooniinfot.
Teedeinfot uuendatakse pidevalt erinevatest allikatest saadud info põhjal– koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega.

Ekspertnavi nime kannab andmekomplekt, mis sisaldab kõige detailsemat navigatsiooniinfot Regio teede andmebaasist.

Regio ekspertnavi sisaldab lisaks põhilistele naviinfo atribuutidele (tee klass, kate, lubatud kiirus, suunalisus) ka andmeid realisuse, reaalsete sõidukiiruste, pöördepiirangute, ajaliste piirangute, sõiduki tüübist tulenevate piirangute (massi-, kõrgus- ja laiuse piirangud), hoiatusmärkide jms kohta.

Regio ekspertnavi on igakuiselt uuenev andmekomplekt. Andmed on Regio ftp serveris ning lepingulistel klientidel on tagatud nendele juurdepääs.

Vaata ekspertnavi andmete struktuuri.

Tehnilised andmed:
• Ulatus: Eesti
• Projektsioon: WGS84 (epsg:4326)
• Formaat: tab
• Kodeering: UTF-8

Lae alla näidisandmed.
Tutvu litsentsilepingu tingimustega.

Lisaks standardsele ekspertnavi struktuurile on võimalik Regio mahukast navigatsiooniinfo andmebaasist teha just sellise formaadi ja struktuuriga väljavõtteid, mis kõige paremini kliendi soovide ja vajadustega kokku lähevad.
Küsige pakkumist kaardid@regio.ee  või telefonil 731 0122.

Eesti teed - ekspertnavi