Kaart internetis

Kirjeldage, milliseks otstarbeks soovite tellitavat kaarti kasutada:
Ulatus
Täitke kas A või B osa
A) kirjeldage, millist ala peaks kaart hõlmama * (näiteks: Tallinna linn, Tartu maakond, Setumaa, terve Eesti, Baltikum vms)
B
B) millise asula/objektini peaks ulatuma kaart: *
Mõõdud
Kaardi soovituslikud mõõdud pikselites * (piksel - digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element (pixel), loe siit lähemalt)
cm
cm
Infokihid
Loodusinfo, teedevõrgu ja kohanimede tihedus kaardil sõltub valitud mõõtkavast.
Vajadusel täpsusta
Lahendus
Kontakt