Suurenduse vaatamiseks kliki kaardil ja liiguta luupi.

Kaugusvahemike arvutamise teenus

Kaugusvahemike arvutamise teenuses arvutatakse lähtepunktide ja sihtpunktide omavaheliste kaugusvahemike maatriks.

Vaikimisi lähtutakse kõige kiiremast (paremast) teekonnast. Kiirema tee arvutamisel arvestatakse tee tähtsusklassi, katet, laiust ja kiiruspiiranguid.
Sisendiks on kliendipoolsed lähtepunktide ja sihtpunktide nimekirjad. 

Tulemus vormistatakse Exceli tabelina, kus punktide vahelised kaugused on antud kilomeetrites.

Hind sõltub kirjete arvust. Küsige pakkumist kaardid@regio.ee või telefonil 731 0122.

Kaugusvahemike arvutamise teenus