Kaardifail trükisesse

Kirjeldage, millisesse trükisesse on tellitav kaart planeeritud ja mis on kaardi eesmärk selles trükises
Ulatus
Täitke kas A või B osa
A) kirjeldage, millist ala peaks kaart hõlmama * (näiteks: Tallinna linn, Tartu maakond, Setumaa, terve Eesti, Baltikum vms)
B
Millise asula/objektini peaks ulatuma kaart: *
Mõõdud
Kaardi soovituslikud mõõdud
cm
cm
1:
Kaardi soovituslik mõõtkava (kui see on teile teada ja oluline)
Infokihid
Loodusinfo, teedevõrgu ja kohanimede tihedus kaardil sõltub valitud mõõtkavast.
Kogus
tk
Kontakt