Seinakaart

Kirjeldage, milliseks otstarbeks on plaanis tellitavat kaarti kasutada
Ulatus
Täitke kas A või B osa .
Kirjelidage millist ala peaks kaart hõlmama . ( näiteks : Tallinna linn , Tartu maakond , Setumaa , terve eesti , Baltikum vms )
B) Millise asula/objektini peaks kaart ulatuma
Mõõdud
cm
cm
Infokihid
Loodusinfo, teedevõrgu ja kohanimede tihedus kaardil sõltub valitud mõõtkavast . Märkige, milliseid teemakihte soovite eelmainituile lisaks :
kogus
Vormindus
Kontakt
Sisestage oma kontaktandmed, et saaksime ühendust võtta